Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Ondalık Kesirleri Tanıyalım

ONDALIK KESİRLERİ TANIYALIM

Paydası 10 ve 100 olan kesirler ondalık kesir olarak isimlendirilir.Bu kesirler 0,1 ve 0,01 olarak iki farklı şekilde yazılabilir.Ondalık kesirlerin yazılışında kullanılan virgül,tam ve kesir kısımlarının ayırt edilmesini sağlar.Onda birliklerin sayısı onda birler basamağına,yüzde birliklerin sayısı yüzde birler basamağına yazılır.

3,78 ondalık kesri üç tam yüzde yetmiş sekiz olarak okunur.

0,7 ondalık kesri sıfır tam onda yedi diye okunur.

Ondalık kesirler sayı doğrusunda gösterilebilir.

Ondalık Kesirlerde Sıralama

Ondalık kesirlerde sıralama yaparken önce tam kısımlara bakılır.Tamı büyük olan büyüktür.Eğer tam kısımlar eşitse hemen bir sağdaki onda birler basamağına bakılır.Onda birler basamağı büyük olan büyüktür.Buda eşitse hemen bir sağdaki yüzde birler basamağına bakılır.Yüzde birler basamağı büyük olan büyüktür.Buda eşitse hemen bir sağdakine bakılır.Sıralamada izlenecek yol bu şekilde devam eder. 

4.sinif_ondalik_kesirleri_taniyalim
 

Our website is protected by DMC Firewall!