Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

6. Sınıf Çokgenler

ÇOKGENLER

En az 3 kenarı olan kapalı geometrik şekillere çokgen denir.Çokgenler ikişer ikişer kesişen doğru parçalarından oluşur.İkişer ikişer kesişen n tane doğrudan bir n gen oluşur.(n=3,4,5,….) Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir.Üçgen,dörtgen,beşgen diye.

Bir çokgenin iç bölgesi ve dış bölgesi vardır.İçte sınırlı olan bölgeye çokgenin iç bölgesi denir.Çokgeni meydana getiren doğrular ile bunların dışında kalan bölgeye çokgenin dış bölgesi denir.Çokgenin üzerinde alınan bir noktada çokgenin dış bölgesine aittir.Her çokgen köşe,açı ve kenar sayısına sahiptir.Çokgenler köşesine gelen büyük harflerin ardışık olarak okunmasıyla isimlendirilir. ABCD dörtgeni,KLM üçgeni.


Düzgün Çokgenler

Tüm açıları ve kenarları eş olan çokgenlere düzgün çokgen denir.Kare,eşkenar üçgen,düzgün altıgen,düzgün sekizgen örnek olarak verebiliriz.

Dikdörtgen düzgün çokgen değildir.Çünkü açıları eşit olduğu halde kenarları eşit değildir.

Dik üçgen düzgün çokgen değildir.Çünkü açıları ve kenarları eşit değildir.

Paralelkenar düzgün çokgen değildir.Çünkü açıları ve kenarları eşit değildir. 

Köşegen: Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen denir.

Kare

Kenar uzunlukları ve açıları eşit olan çokgenlere kare denir.

Karenin özellikleri:

 1. Tüm açıları diktir.
 2. Tüm kenar uzunlukları eşittir.
 3. Köşegenleri eş doğru parçalarıdır.
 4. Köşegenler birbirine diktir.
 5. Köşegenler ait oldukları köşelerdeki açıların açıortayıdır.
 6. Köşegenlerin kesişim noktası köşegeni iki eş doğru parçasına ayırır.

Dikdörtgen

İkisi kısa ikisi uzun olacak şekilde karşılıklı kenarları birbirine eşit ve açıları dik olan çokgene dikdörtgen denir.

Dikdörtgenin özellikleri:

 1. Tüm açıları diktir.
 2. Tüm kenar uzunlukları eşit değildir.
 3. Köşegenleri eş doğru parçalarıdır.
 4. Köşegenler birbirine dik değildir.
 5. Köşegenler ait oldukları köşelerdeki açıların açıortayı değildir.
 6. Köşegenlerin kesişim noktası köşegeni iki eş doğru parçasına ayırır.

6.sinif_cokgenler 

 


Our website is protected by DMC Firewall!