Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Örüntü Kuralları

KURALLI SAYILARDAN KURALLI ŞEKİLLERE 

Sayı örüntülerindeki ilişkinin harflerle belirtildiği ifadeler özel cebirsel ifadedir. n harfi verilen örüntüdeki sayıların sırasını veya yerini belirten bir işaret, sembol veya notasyondur.Bu yüzden ‘n’ ifadesi örüntünün n. sayısı, temsilci sayısı veya genel sayısı olarak adlandırılır.Bu harf bir değişkendir.

Örnek: 3,6,9,12… sayı örüntüsüne göre ;

Örüntünün  5 ve 6. adımlarında ki sayıları bulalım.
Örüntüyü incelediğimizde her bir adımda ki sayının , adım sayısının  3 katına eşit olduğu görülmektedir.Buna göre ;

     5. Adımda ki sayı 3.5=15

     6.Adımda ki sayı 3.6=18  olacaktır.

Örnek:  2 , 4 , 6 , 8 …  örüntüsüne  karşılık gelen cebirsel ifadeyi yazalım.

Cebirsel ifade : 2n ‘dir. Çünkü 2’nin katlarıdır. 

Örnek:  3 , 7 , 11 , 15 sayı örüntüsünde karşılık gelen cebirsel ifadeyi değişken kullanarak yazalım.
Cebirsel  ifade : ‘4n-1’
 

Örnek:  0 , 3 , 6 , 9 … örüntüsüne karşılık gelen cebirsel ifadeyi bulalım.

A) 3n       B)n+3       C) 6n-3     D) 3n-3

 
Böyle sorularda verilen sayıların cebirsel ifadesi bulunur. Bulunamazsa eğer örüntüdeki adım sayıları yani 1.adımın 1'i, ikinci adımın 2'si, üçüncü adımın 3'ü şıklarda verilen cebirsel ifadede ‘n’ (yani bilinmeyen) yerine konularak örüntü sağlanmaya çalışılır.Bu şekilde sorular çözülür.Cevap ‘’3n-3’’ olarak yazılır .

1.adım n=1 için 3.1-3=0

2.adım n=2 için 3.2-3=3

 3.adım n=3 için 3.3-3=6

 ....     Yani ‘D’ şıkkı .

oruntu_kurallari

 

ÖRNEK SORU - Video

 

http://www.yedeklemehizmeti.com/images/stories/videolar/oruntu2.swfDMC Firewall is a Joomla Security extension!