Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Alışverişteki Yüzde Hesapları

ALIŞVERİŞTEKİ YÜZDE HESAPLARI

Yüzde Hesapları

%A=A/100

Bir sayının yüzde A’sı=x.(A/100)

Bir sayının yüzde A fazlası=x+x.(A/100)

Bir sayının yüzde A eksiği=x-x.(A/100)

Bir sayının yüzde A’sı ile yüzde B’sinin toplamı =x.(A/100)+ x.(B/100)

Bir sayının yüzde A’sı ile yüzde B’sinin farkı =x.(A/100)- x.(B/100) 

Örnek: Hangi sayının yüzde 20’si 0,08’dir?

Sayı x olsun.

Sayının yüzde 20’si = (20/100).x

(20/100).x=0,08

(20x/100)=(8/100)

20x=8 her iki tarafı 20’ye bölersek x=0,4 çıkar.

Örnek: 60 sayısının yüzde 5’i kaçtır?

60.(5/100) deriz.

(60.5)/100=300/100=3 olur.

KDV Hesapları

KDV devletin aldığı katma değer vergisidir.

Bir ürünün KDV’li satış fiyatı=(ürünün fiyatı)+[(ürünün fiyatı).(KDV oranı)]

Örnek: 100 liralık bir montun yüzde 8’i KDV’si vardır Bu mont kaç liraya alınır?

KDV=100.(8/100)=8 TL KDV vardır.

KDV’li satış fiyatı=100+8=108 TL alırız. 

Örnek: Bir kazağın etiket fiyatında yüzde 8 KDV dahil  216 TL yazıyor.Bu kazağı alırsak kaç lira KDV öderiz?

216=x+x.(8/100)

216=x+8x/100

216=108x/100

21600=108x buradan her iki taraf 108’e bölünürse 200 TL kazağın fiyatı bulunur.

216-200=16 TL KDV miktarıdır.

Kar-Zarar Hesapları

Alış (maliyet) fiyatı= A

Satış (etiket) fiyatı= S

Kar oranı=K

Zarar oranı=Z

İndirim oranı=İ

1) Yüzde x kar ile satış

Satış fiyatı=Alış fiyatı + Kar

S=A+K ise S=A+[(A.x)/100]

2) Yüzde x zarar ile satış

Satış fiyatı=Alış fiyatı - Zarar

S=A-Z ise S=A-[(A.x)/100]

3) Yüzde x indirim ile satış

Satış fiyatı=Alış fiyatı -İndirim

S=A-İ ise S=A-[(A.x)/100]

Örnek: 120 TL’lik bir takım elbise yüzde 20 kar ile ne kadara satılır?

Önce kar oranını bulmalıyız.

120.(20/100) yani (120.20)/100 buradanda 2400/100

Kar=24 TL olur.

Satış fiyatı=Alış fiyatı + Kar

S=120+24=144 TL karlı satış

Örnek: 250 TL’lik bir cep telefonu yüzde 10 zarar ile ne kadara satılır?

Önce zarar oranını bulmalıyız.

250.(10/100) yani (250.10)/100 buradanda 2500/100

Zarar=25 TL olur.

Satış fiyatı=Alış fiyatı – Zarar

S=250-25=225 TL zararlı satış

Örnek: 600 TL’lik bir cep telefonu yüzde 20 indirim ile ne kadara satılır?

Önce indirim oranını bulmalıyız.

600.(20/100) yani (600.20)/100 buradanda 12000/100

İndirim=120 TL olur.

Satış fiyatı=Alış fiyatı – İndirim

S=600-120=480 TL indirimli satış

Faiz Hesapları 

F: alınan faiz

n: faiz yüzdesi

A: bankaya yatırılan ana para (kapital)

t: zaman

Yıllık faiz=(A.n.t)/100

Aylık faiz=(A.n.t)/1200

Günlük faiz=(A.n.t)/36000

Örnek: 24 TL yüzde kaç faizle 10 aylığına bankaya yatırılırsa 12 TL faiz getirir?

F=12 TL

A=24 TL

t=10 ay

n=?

F==(A.n.t)/1200

12=(24.n.10)/1200 (1200 karşıya çarpım olarak geçer)

14400=240n buradan her iki tarafı 240’a bölersek

n=60 çıkar.yani yüzde 60’tır.

Örnek: 1000 TL yüzde 3 faizle 3 yıllığına bankaya yatırılıyor.3 yıl sonra bankadan paranın hepsi çekiliyor.Ne kadar para çekilmiştir?

A=1000 TL

t=3 yıl

n=3

F=?

F==(A.n.t)/100

F=(1000.3.3)/100

F=9000/100 her iki taraf 100’e bölünürse

F=90 TL faiz getirir.

Bankadan 1000+90=1090 TL çekilir.

alisveristeki_yuzde_hesaplari

 


 

ÖRNEK SORU - Videolu Anlatım

 


 

ÖRNEK SORU 2 - Videolu Anlatım
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd