Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Üslü Sayılarda İşlemler

ÜSLÜ SAYILARDA İŞLEMLER

 


 

a.a.a.a.a…..a=an (n tane a’nın çarpımı)

 (a=taban,n=üs veya kuvvet)

3x3x3x3x3=35 (5 tane 3’ün yan yana yazılıp çarpılmasıdır.)

2x2x2x2x2x2x2x2x2=29

(-4)x(-4)=(-4)2

Sıfırdan farklı her sayının sıfırıncı kuvveti 1’e eşittir.Sıfırın sıfırıncı kuvveti tanımsızdır. 00=tanımsız

n0=1

(-1)0=1

70=1

Sıfırın sıfırdan farklı bütün kuvvetleri 0’a eşittir.

01=0

05=0

0109=0

10’un pozitif kuvvetleri:

101=10

102=100

103=1000

104=10000

10’un negatif kuvvetleri:

10-1=0,1

10-2=0,01

10-3=0,001

10-4=0,0001

Pozitif bir tam sayının tek ve çift kuvvetleri pozitiftir.

22=4

23=8

24=16

Negatif bir tam sayının tek kuvvetleri daima negatif tam sayıdır.

(-2)1=-2

(-2)3=-8

(-2)5=-32

Negatif bir tam sayının çift kuvvetleri daima pozitif tam sayıdır.

(-2)2=4

(-2)4=16

(-2)6=64

Üslü sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken, benzer üslü ifadenin önündeki katsayılar toplanır veya çıkarılır.

x.an + y.an - z.an = (x+y-z).an

Üslü sayılarda çarpma işlemi iki farklı şekildedir.Üsler aynı olduğunda tabanlar çarpılır, tabanlar aynı olduğunda üsler toplanır.

am . bm = (a.b)m

am . an = am+n

Üslü sayılarda bölme işlemi yaparken katsayılar bölünür,aynı tabanın üsleri birbirinden çıkarılır.

am : an = am-n

Bir üslü ifade,paydan paydaya ya da paydadan paya alındığında üssünün işareti değişir.

(23) / (5-4)payla payda yer değiştirdiğinde (54) / (2-3)

a sıfırdan farklı bir tam sayı ve n doğal sayı olmak üzere a’nın negatif kuvvetleri:

a-1=1/a

a-2=1/a2

a-3=1/a3


 

Örnek: 26,0308 ondalıklı kesrini çözümleyelim.

2x101+6x100+0x10-1+3x10-2+0x10-3+8x10-4

Örnek: Çözümlemesi verilen

5x103+7x101+2x100+4x10-1+1x10-3+9x10-4 sayıyı bulalım.

5072,4019

Üslü Sayılarda Bilimsel Gösterim

Üslü sayılarda 1<a<10 arasında olacak şekilde 1 de dahil olmak üzere a.10n şeklinde gösterime bilimsel gösterim denir.

Örnek: Verilen sayıların bilimsel gösterimlerini yazalım.

30000 bilimsel gösterimi 3.104 

3800 bilimsel gösterimi 3,8.103

0,000056 bilimsel gösterimi 5,6.10-5 

0,000000002 bilimsel gösterimi 2.10-9  

uslu_sayilarda_islemler

 


 

ÖRNEK SORU - Videolu Anlatım

Our website is protected by DMC Firewall!