Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

LYS Matematik

2011 LYS KONU VE SORU DAĞILIMI

 

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

TESTİN ADI

LYS1

LYS2

LYS3

LYS4

Matematik

50

 

 

 

Geometri + Analitik Geometri

22+8=30

 

 

 

Fizik

 

30

 

 

Kimya

 

30

 

 

Biyoloji

 

30

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

 

56

 

Coğrafya-1

 

 

24

 

Tarih

 

 

 

44

Coğrafya-2

 

 

 

16

Psikoloji

 

 

 

10

Sosyoloji

 

 

 

10

Mantık

 

 

 

10

 

 

Sınavın ikinci aşaması olan LYS sınavındaki matematik soruları eski yıllardaki Matematik-2 konuları ile aynı olacaktır. 50 matematik, 22 geometri ve 8 analitik geometri sorusu olmak üzere toplam 80 soru olacak ve 120 dakika süre verilecektir. Matematik ve geometri soruları için ayrı sınav kitapçıkları kullanılacak, cevap kağıdı ise iki test için ortak olacaktır.

Bu bölümdeki matematik soruları çoğunlukla Lise-1, Lise-2, Lise-3 ve Lise-4 müfredatına dayalıdır.

 

2011 LYS MATEMATİK KONULARI

1-) POLİNOMLAR

Polinomlar

2-) ÖZDEŞLİKLER

Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma

Rasyonel İfadelerin Sadeleştirilmesi

3-) İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER,EŞİTSİZLİKLER VE PARABOL

İkinci Dereceden Denklemler

Eşitsizlikler, Eşitsizlik Sistemleri

Parabol

4-) PERMÜTASYON,KOMBİNASYON,OLASILIK VE BİNOM

Permütasyon

Kombinasyon

Olasılık

Binom

5-) TRİGONOMETRİ

Trigonometri

6-) KARMAŞIK SAYILAR

Karmaşık Sayılar ve Dört İşlem

Kutupsal Koordinatlar

Karmaşık Sayının Trigonometrik Biçimde Gösterilmesi

7-) LOGARİTMA

Logaritmanın Özellikleri

Üslü ve Logaritmik Denklemler

Logaritmik Eşitsizlikler

Logaritma Fonksiyonunun Grafiği

8-) TOPLAM, ÇARPIM SEMBOLÜ VE DİZİLER

Toplam ve Çarpım Sembolleri

Dizi Kavramı, Artan ve Azalan Diziler

Aritmetik Diziler

Geometrik Diziler

9-) MATRİS VE DETERMİNANT

Matris ve Determinant

10-) FONKSİYONLAR

Fonksiyonlarda Dört İşlem ve Parçalı Fonksiyon

Mutlak Değerli Fonksiyonlar

11-) LİMİT VE SÜREKLİLİK

Limit Kavramı, Sağ ve Sol Limit

Limitte Belirsizlikler

Süreklilik

12-) TÜREV

Türev Kavramı ve Türev Alma Kuralları

Bileşke ve Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Limit

Trigonometrik, Üstel ve Logaritmik Fonksiyonların Türevi

Parametrik Fonksiyonların Türevi

Türevde Zincir Kuralı, Ters Fonksiyon Kuralı

Türevin Geometrik Anlamı

Ekstramum Noktalar

L’hospital Kuralı

Asimptodlar

13-) İNTEGRAL

Belirsiz İntegral ve İntegral Alma Kuralları

Basit Kesirlere Ayırma, Kısmi İntegral, Dönüşüm Yaparak İntegral Alma

Belirli İntegral

İntegral Uygulamaları (Eğri Altında Kalan Alan)

Eğrilerle Sınırlı Bölgenin Alanı

Dönel Cisimlerin Hacimleri

DMC Firewall is a Joomla Security extension!