Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Periyodik Cetvel

PERIYODIK CETVEL
 

Cok eskiden beri kimyacılar,elementleri sınıflandırmayı düsünmüslerdi.Böyle bir sınıflabndırmada elementlerin özellikleri,belirli bir düzen içinde degisirse,kimyacıların isi epeyce kolaylasacaktı.gecen yüzyılın ortalarında,simdi bilinen elementlerin yarısından viraz fazlası biliniyordu.Bilinen elementleri,özelliklerine göre sınıflandırmak icin o zamanki kimyacılar,degisik fikirleri ileri sürmüslerdir.

Bugünkü anlama yakın periyodik sistem,1869 yılında Rus kimyacısı Dimitri Mendelyev tarafından yapılmıstır.1877 yılında Alman bilgini Lothar Meyer de Mendelyev den habersiz olarak bir periyodik cetvel yapmıstır.Bu iki cetvel hemen hemen birbirinin aynıdır.Meyer;elementleri,cetvelinde fiziksel özelliklerine göre sıralamıs,Mendelyev ise elementlerin atom kütlelerini dikkate alarak artan atom kütlelerine göre cetvelinde sıralamıstır.

Bu gün ise elementler,özellikleri birbirine benzeyenler altalta gelecek sekilde,artan atom numaralarına göre sıralandıgında bir cetvel olusturur.Olusan bu cetvele periyodik cetvel denir.günümüzde kullanılan periyodik cetvel asağıdaki gibidir;
KATI SIVI T H E P E R i Y O D İ K C E T V E L GAZ SYNTH
Keşfeden
1
H
Atom Ağırlığı Kaynama derecesi(C) 2
He
3
Li
4
Be
Shell Izotop 5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg
Orbital SpecificGravity 13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar

19
K

20
Ca

21
Sc

22
Ti

23
V

24
Cr

25
Mn

26
Fe

27
Co

28
Ni

29
Cu

30
Zn

31
Ga

32
Ge

33
As

34
Se

35
Br

36
Kr
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
55
Cs
56
Ba
57
La
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
87
Fr
88
Ra
89
Ac
104
Rh
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Uun
111
Uuu
112
Uub
113
Uut
114
Uuq
lanthanons 58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
53
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
actinons 90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
Joomla SEO by AceSEF