Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Geometri 2 Konuları

Lise Matematik Çalışma Kağıtları ve Testleri İçin TIKLA

2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Geometri 2 Konuları

1.BÖLÜM: ÇOKGENLER

Temel Kavramlar

Dışbükey ve İçbükey Çokgenler

Çokgende Köşegen

Dışbükey Çokgende Özellikler

Düzgün Dışbükey Çokgen

Dörtgenler

Yamuk

İkizkenar Yamuk

Dik Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen

Dikdörtgen

Kare

Deltoid

2.BÖLÜM: ÇEMBER

Çemberde Temel Kavramlar

Çemberin Düzlemde Ayırdığı Bölgeler

Düzlemde Bir Doğru İle Bir Çemberin Birbirine Göre Durumları

Kirişin Özellikleri

Teğetin Özellikleri

İki Çemberin Birbirine Göre Konumları

Dik Kesişen Çemberler

Çemberde Yaylar ve Açılar

Yaylar ve Kirişler

Merkez Açı

Tam Açı

Çevre Açı

Teğet-Kiriş Açı

Çemberde İç Açı

Çemberde Dış Açı

Bir Çemberin ve Yayının Uzunluğu

Çemberde Teğet ve Kesen Parçalarının Uzunlukları

İki Çemberin Ortak Teğetleri

İki Çemberin Ortak Dış Teğet Parçasının Uzunluğu

İki Çemberin Ortak İç Teğet Parçasının Uzunluğu

Bir Noktanın Bir Çembere Göre Kuvveti

Çemberin Dışındaki Bir Noktanın Çembere Göre Kuvveti

Çemberin İçindeki Bir Noktanın Çembere Göre Kuvveti

www.matematikcifatih.com

İki Çemberin Kuvvet Ekseni

Üç Çemberin Kuvvet Merkezi

Üçgenin Çemberleri

Teğetler Dörtgeni

Kirişler Dörtgeni

3.BÖLÜM: GEOMETRİK YER VE ÇİZİMLER

Düzlemde Geometrik Yer Kavramı

Bir Noktadan Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Bir Doğrudan Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Paralel İki Doğruya Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Verilen İki Noktaya Uzaklıkları Eşit Olan Noktaların Geometrik Yeri

Bir Açının Kenarlarından Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Bir Doğru Parçasını Dik Açı Altında Gören Noktaların Geometrik Yeri

Bir Doğru Parçasının Uç Noktalarından Eşit Uzaklıktaki Noktaların Geometrik Yeri

Temel Çizimler

Üçgen Çizimleri

4.BÖLÜM: ÇOKGENSEL BÖLGELERİN ALANLARI

Çokgensel Bölgeler ve Alan Kavramı

Üçgensel Bölgelerin Alanları

Dışbükey Dörtgenin Alanı

Paralelkenarın Alanı

Eşkenar Dörtgenin Alanı

Yamuğun Alanı

Deltoidin Alanı

Düzgün Çokgenlerin Alanı

Daire ve Alanı

Çember ve Dairede Benzerlik