Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Namaza Çağrı: Ezan ve Kamet

İslam dininde günde beş vakit namaz kılınması emredilmiştir. Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okunması gerekir. Ezanla insanlar namaza çağrılırlar. Ezan, İslâmın temel ilkelerini ve temel mesajını içermektedir.

“Duyurmak, bildirmek” anlamına gelen  ezan, farz namazların vakitlerini bildirir. Ezan okuyan kişiye “

müezzin” denir.


EZAN
Allahü ekber.      
Allahü ekber.  
Allahü ekber.
Allahü ekber.

(Allah en büyüktür.)

Eşhedü en lâ ilâhe illâllah.
Eşhedü en lâ ilâhe illâllah.

(Allah'tan başka tanrı olmadığına tanıklık ediyorum.)

Eşhedü enne Muhammeden resulullah.
Eşhedü enne Muhammeden resulullah.

(Hz. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna tanıklık ediyorum.)

Hayye ales-salâh
Hayye ales-salâh

(Haydi namaza.)

Hayye alel-felâh
Hayye alel-felâh

(Haydi kurtuluşa.)

Allahü ekber.
Allahü ekber.

(Allah en büyüktür.)

Lâ ilâhe illâllah.
(Allah'tan başka tanrı yoktur.)

Sabah namazı için okunan ezanda  “Hayye alel-felâh” tan sonra iki kez “Es-salâtü hayrun minen nevm.” (Namaz uykudan daha hayırlıdır.) denilir.

Aşağıdaki videodan ezan Dinleyin: 


İshak DANIŞ-Ezan fektr

  • Kamet, tek başına veya cemaatle namaz kılarken namazın farzından hemen önce okunur. Kamette, ezanın sözleri aynen okunur; ek olarak, "Hayye alel-felâh" dendikten sonra iki defa "kad kametis-salâh" (Namaz başladı.) denilir. Kamet, ezandan biraz daha hızlı okunur. Ezan ve kametin sözleri sırasıyla okunmalıdır.

Aşağıdaki videodan Kamet Dinle:

23112008092 HALİT ARSLAN KAMET gemsyful
                       EZANLAR
Dinleyiniz ezanları, etmektedir şehadet;
Tanrı ulu! Tanrı ulu! Tanrı ulu, uludur!
Ondan başka Tanrı yoktur, elçisidir Muhammet!
Haydi kalkın ibadete, namaz felâh yoludur.
İlâhî bir belâgatle perde perde yükselir,
Hak dininin esasını ilân eder bu sesler!
İman dolu gönüllere vecd gelir, şevk gelir,
Arşa kadar gök kubbeyi aşar gider bu sesler!
Çarpar kalbi zerrelerin; Tanrı ulu, uludur!
Ezan sesi, Hak sesidir, en güzel, en yüce ses,
Gök mabed baştan başa bu seslerle doludur,
Ezanların tekrarıdır, teyididir her nefes !
Seher vakti sanki lâhut âleminden okunur;
Tabiatta için için başlar hemen semalar
Minareler, yaratanı tevhit ile dinlerken
Her zerrenin derin derin ibadeti duyulur!
Ezan sesi yeryüzüne süzülerek inerken
Yuvaların cıvıl cıvıl şehadeti duyulur.
Yuvarlak yer üzerinde ezansız bir zaman yok,
Hakkı, dimdik ikrar edip dururlardı ezanlar,
Vardır Allah, birdir Allah diyor, bunda güman yok,
Küremizin kalbindeki vuruşlardır ezanlar!
M.Asım KÖKSAL
( Gençlere Din Klavuzu İman ve İbadet Yolu, s.62)

DEĞERLENDİRME SORULARI

1.Ezan ve kamet ne zaman okunur?
2.Ezan ve kamet niçin okunur?
3.Sabah ezanını yazınız.
4.Kamette ezandan farklı olarak ne okunmaktadır?