Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Adjective Clause - İlgi Zamirleri

 Adjective clause, bir çeşit "dependent clause" dediğimiz ilgi zamirleridir.  "Relative clause" da denir. Cümleler içinde, isimleri niteleyen söz öbekleri olarak tanıtabiliriz. Bu ünitede, isimleri bir kelimelik sıfatlar yerine, daha uzun ve kendi içinde "clause" olan sıfatları ile nitelemeyi öğreneceğiz.

I have a friend. He is a university student.
İkinci cümledeki öznemiz (he), birinci cümlemizdeki nesne ile aynı kişidir. Bu iki cümleyi birleştirecek olursak:
I have a friendwho is a university student.
İkinci cümlecik -adjective clause- birinci cümledeki bir ismi (friend) nitelemiş oldu.

"I have a friend" independent clause, yani tam bir cümledir. İki cümlede ortak özne vardır.

"who is a university student" tek başına biri independent clause değildir, çünkü öznesi ilk cümlededir.

Çeşitli soru kelimeleri (who, which..) ve "that" kelimelerini kullanarak cümleleri birbirine bağlayabiliriz. Böylece cümledeki bir isim için, daha geniş açıklama yapmış oluruz.