Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Bilgi Yarışması Soruları

İLKÖĞRETİM BİLGİ YARIŞMASI SORULARI

1) Üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır?A) 10 B) 15 C) 14 D) 272) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır?A) 1 B) 2 C) -1 D) 3

3) Aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 eşitsizliğini sağlar?A) (1,4) B) (-3,5) C) (1,2) D) (0,7)4) Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 2 ve birinin alanı 4 ise diğerinin alanı kaç olabilir?A) 1 B) 2 C) 4 D) 85) 12 işçinin günde 8 saat çalışarak 5 günde yaptığı işi 5 işçi günde 4 saat çalışarak kaç günde yapar?


A) 12 B) 16 C) 24 D) 306) Her gün bir önceki günden 3 sayfa fazla kitap okuyan kişi 63 sayfa kitabı kaç günde okur?(İlk gün 3 sayfa kitap okumuştur)


A) 9 B) 8 C) 7 D) 6


7) a ve b doğal sayı olmak üzere a2-b2=17 ise a=?A) 9 B) 6 C) 12 D) 5


8) Bir sınıftaki herkes birbiriyle birer defa tokalaşmak şartıyla 325 tokalaşma meydana geliyor.Sınıf mevcudunu bulunuz.A) 20 B) 22 C) 24 D) 26


CEVAPLAR :
1-B 2-A 3-C 4-A 5-C 6-D 7-A 18-D

İLKOKUL 3.-4.-5. SINIFLAR MATEMATİK SORULARI

 

 1. Ayşen’in 24 bilyesi vardır.Engin’in bilyeleri ,Ayşen’in bilyelerinden 17 fazladır.İkisinin bilyeleri toplamı kaç eder?

 

 1. Arzu , kümeste 26 tavşan , 15 hindi , hindilerden 9 fazla da tavuk saydı. Kümeste toplam kaç hayvan vardır?

 

 1. Bir köylünün 15 ineği 19koyunu vardır. İnek ve koyun sayılarının toplamının yarısı kadar da keçisi olduğuna göre , bu köylünün kaç hayvanı vardır?

 

 1. Bir kutudaki 32 tebeşirin 8 tanesi kırmızı diğerleri beyazdır.Kaç beyaz tebeşir vardır?

 

 1. Bir bakkal , 93 ekmeğin  önce 48 tanesini ,  sonra 17 tanesini satıyor. Geriye kaç ekmek kalır?

 

 1. Üç sayının toplamı 96’dır. Sayılardan biri 29 , diğeri 33’tür. Üçüncü sayı kaçtır?

 

 1. Erdem , 6 yıl sonra 25 yaşında olacak.Erdem , 9 yıl önce kaç yaşındaydı?

 

 1. Bir çıkarma işleminde,çıkan eksilenin yarısı kadardır.Fark 14 olduğuna göre , eksilen ile çıkan sayının toplamı kaç eder?

 

 1. Bir çiftlikte, 27 tane tavşan vardır. Tavşanların sayısından 13 fazla da tavuk vardır.Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaç eder?

 

 1. Bir bahçeye 21 gül , 27 karanfil , 33 menekşe dikildi. 6 gül , 9 karanfil , 7 menekşe  kurudu. Bahçede kurumayan kaç çiçek kaldı?

 

 1. Ayşe 84 sayfalık kitabın birinci gün 18 , ikinci gün 24 , üçüncü gün 28 sayfasını okudu. Ayşe’nin okunmadık kaç sayfası kalmıştır?

 

 1. İki sayının farkı 27 dur. Küçük sayı 17 ise , bu iki sayının toplamı kaç eder?

 

 1. Aysel 8 , ablası 14 yaşındadır. Babası ablasından 23 yaş büyüktür. Babası Aysel’den kaç yaş büyüktür?

 

 1. Canan’ın 24 kalemi var.Hilal Canan’a 7 kalem verirse kalem sayıları eşit oluyor. Hilal’in kaç kalemi vardır?

 

 1. Selda 8 yaşındadır. Annesinin yaşı Selda’nın 6 katıdır. Selda ile annesinin yaşları toplamı kaçtır?

 

 1. Sınıfımızda 17 sıra var. Her sırada 3 kişi oturduğuna göre , sınıfımızda kaç öğrenci vardır?

 

 1. Bir kümeste 15 Koyun , 19 ördek vardır. Kümesteki hayvanların ayakları toplamı kaç eder?

 

 1. Hasan Dede’nin , her biri  günde 7 litre süt veren , 2 tane ineği var. Hasan Dede ineklerinden bir haftada kaç litre süt alır?

 

 1. Sınıfımızdaki 17 sıranın 11 tanesinde ikişer , diğerlerinde ise üçer öğrenci oturuyor. Sınıfımızda kaç öğrenci vardır?

 

 1. Cebimdeki bilyelerin 2/10’ u 14 tanedir.Cebimde kaç bilye vardır?

 

 1. 5 tane ayva 1kg geliyor.95 tane ayva kaç kg gelir?

 

 1. Bir çıkarma işleminde çıkan , 19 fark 6’dır. Eksilenin 3 katı kaçtır?

 

 1. Hangi sayının yarısına 27 eklenirse 40 olur?

 

 1. 4 yıl önce 8 yaşında olan Mestan , 9 yıl sonra kaç yaşında olur?

 

 1. 21 sayısının 4 katının 27 eksiği kaç eder ?

 

 1. 2 günde 3 litre süt tüketen aile , 1 ayda kaç litre süt tüketir?

 

 1. Bir bölme işleminde , bölünen 63 , bölüm 9 ise bölen sayı kaçtır?

 

 1. Baba ile oğlunun kütleleri toplamı 76 kg’dır. Babanın kütlesi oğlunun kütlesinin 3 katıdır. Babanın kütlesi kaç kg’dır?

 

 1. Sevgi ile ablasının kütleleri toplamı 78’dir.Ablasının kütlesi , Sevgi’nin kütlesinin 3 katından 18 eksiktir. Sevgi’nin kütlesini hesaplayınız?

 

 1. Babamın yaşı , dedemin yaşının 1/4’ ünden 27 Fazladır.Dedem 76 yaşında olduğuna göre , babam kaç yaşındadır?

 

 1. Sinan ile Cansu’nun yaşları toplamı 35 tir. Cansu’nun yaşı  Sinan’ın 4 katıdır. Cansu kaç yaşındadır?

 

 1. Bir çarpma işleminde çarpım 87 , çarpanlardan biri 3 ise , diğer çarpan kaçtır?

 

 1. Mert cebindeki 93 bilyeyi üç arkadaşına eşit olarak paylaştırdı. Arkadaşlarının her birine kaç bilye düşer?

 

 1. 9 katı 54 olan  sayının 8 katının 23 fazlası kaç eder?

 

 1. Sınıfımızdaki 14 sıraya ikişerli oturulunca 5 öğrenci ayakta kalıyor.Sınıfımızın mevcudu kaçtır?

 

 1. 2/10’u 18 olan sayının , 4/5’i kaç eder?

 

 1. (2 x 4) x (3 x 3) = ? işleminin sonucunun 3/4’ü kaç eder?

 

 1. Betül , 19 yaşındadır.Fatma , Betül’den 2 yaş küçük , Ömer’den ise 3 yaş büyüktür . Ömer , Betül ve Fatma’nın yaşlarının toplamı kaç eder?

 

 1. (14+18) : (23-19) = ? işleminin sonucunu bulunuz?

 

 1. Bir kümeste 36 tavuk ayağı , 28 tavşan ayağı vardır. Bu kümesteki toplam hayvan sayısı kaçtır?

MATEMATİK BİLGİ YARIŞMASI SORULARI

 

1) 250 sayfalık bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için kaç rakam kullanılır?


A)750     B)650        C)640               D)642

 

2) 9 yaşındaki Ahmet ablasının yaşına geldiğinde ablası 27 yaşında olacaktır. Buna göre Ahmet’in ablasının şimdiki yaşı kaçtır?


A)14       B)16            C)18                     D)12

 

3) Bir guruptaki 5 kişi 5 elmayı 5 dakikada yerse 1 kişi 1 elmayı kaç dakikada yer?

 

A)1                      B)5       C)10                    D)25

 

4) Birbirine eş birden fazla eşkenar üçgen kullanarak aşağıdaki şekillerden hangisi oluşturulamaz?

 

A) Altıgen    B) Paralel kenar  C) Kare    D) Yamuk

 

5) Bir sayının 3/4 ünün 4 fazlası aynı sayıya eşittir.Bu sayı kaçtır?

 

A) 8             B)10         C)12                D)16    

İLKÖĞRETİM OKULLAR ARASI BİLGİ YARIŞMASI MATEMATİK SORULARI

1) Bir grup öğrenci sıralara 2’şerli oturursa 3 öğrenci ayakta kalıyor. 3’erli otururlarsa 4 sıra boş kalıyor. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? (33)

 

 

2) Koordinat düzleminde (3,1) noktasının y=x doğrusuna göre simetriği   olan    nokta hangisidir?   (1,3)

 

 

3) a:b:c = 3:2:5   ve   2a + 3b – 5c = -39 olduğuna göre a kaçtır? (9)

 

 

4) Bir hasta 20 günde bir hastaneye kontrol için gitmektedir. 4. kontrole pazartesi gittiğine göre ilk kontrole gittiği gün aşağıdakilerden hangisidir? (perşembe)

 

 

5) Elif bir merdivenin basamaklarını 3’er 3’er çıkıp 2’şer 2’şer iniyor. Çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 3 eksik ise merdiven kaç basamaklıdır? (18)

 

 

6) Bir dik açının bütünlerini tam açıdan çıkarırsak elde edilen açı kaç derece olur? (270)

 

 

7) Bir miktar parayı K, L, M kişileri sırayla 2 ve 4 sayıları ile doğru, 6 ile ters orantılı olarak paylaşıyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (A)

             A) L, K' nın iki katı para alınır.

             B) M, K' nın üç katı para alır.

             C) K, L' nin iki katı para alır.

             D) En çok parayı M alır.

 

 

8) Bir sayıyı 0,125 ile bölmek demek kaç ile çarpmak demektir? (8)

 

 

9) Bir işi Ali 6 günde, Okan 8 günde bitiriyor. İkisi beraber 3 gün çalıştıktan sonra Ali işi bırakıyor. Kalan işi Okan kaç günde bitirir? (1)

 

 

10) Bankaya yatırılan bir miktar para % 60' tan 3 yılda 21,60  TL faiz getirirse faize verilen ana para kaç TL olur? (12)

11) Bir kesrin değeri 2/3 tür.Kesrin pay ve paydasına 2 eklendiğinde değeri 4/5 oluyor.Buna göre bu kesrin pay ile paydasının toplamı kaçtır? (5)

 

12) Bir sınava giren öğrenci 60 soru işaretliyor. Her doğru için 25 puan alıyor,her yanlış için 30 puan kaybediyor.Sınav sonrasında 70 puan alan bu öğrenci kaç soruyu yanlış işaretlemiştir?(26)

 

13) Bir guruptaki 5 kişi 5 elmayı 5 dakikada yerse, 1 kişi 1 elmayı kaç dakikada yer?(5)

 

14) A ve B doğal sayıdır. A × B= 43 ise A+B nin alabileceği en büyük değer kaçtır? (44)

 

15) Kalanlı bir bölme işleminde bölen 17 ve bölüm 5 ise , bölünen sayı en fazla kaç olabilir? (101)

 

16) Bir dikdörtgenin eni 1/4’ü kadar büyütülür, boyu ise 1/5’i kadar küçültülürse alanı yüzde kaç oranında değişir?(değişmez)

 

 

TÜBİTAK İLKÖĞRETİM VE LİSE OLİMPİYAT SORULARI

2009 yılı 17. Ulusal Matematik Olimpiyatı (YENİ)                      
2009 yılı 17. Ulusal Kimya Olimpiyatı (YENİ)                           
2009 yılı 17. Ulusal Fizik Olimpiyatı (YENİ)                             
2009 yılı 17. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı (YENİ)                            
2009 yılı 17. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı (YENİ)   
2009 yılı 14. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı (YENİ)

2008 yılı 16. Ulusal Matematik Olimpiyatı                      
2008 yılı 16. Ulusal Kimya Olimpiyatı                            
2008 yılı 16. Ulusal Fizik Olimpiyatı                               
2008 yılı 16. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı                            
2008 yılı 16. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı   
2008 yılı 13. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

2007 yılı 15. Ulusal Matematik Olimpiyatı                         
2007 yılı 15. Ulusal Kimya Olimpiyatı                                 
2007 yılı 15. Ulusal Fizik Olimpiyatı                                    
2007 yılı 15. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı                                 
2007 yılı 15. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı        
2007 yılı 12. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

2006 yılı 14. Ulusal Matematik Olimpiyatı                           
2006 yılı 14. Ulusal Kimya Olimpiyatı                                   
2006 yılı 14. Ulusal Fizik Olimpiyatı                                    
2006 yılı 14. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı                                    
2006 yılı 14. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı                            
2006 yılı 11. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı        

2005 yılı 13. Ulusal Matematik Olimpiyatı
2005 yılı 13. Ulusal Kimya Olimpiyatı
2005 yılı 13. Ulusal Fizik Olimpiyatı
2005 yılı 13. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı
2005 yılı 13. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı
2005 yılı 10. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

2004 yılı 12. Ulusal Matematik Olimpiyatı                          
2004 yılı 12. Ulusal Kimya Olimpiyatı                                  
2004 yılı 12. Ulusal Fizik Olimpiyatı                                   
2004 yılı 12. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı                               
2004 yılı 12. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı                           
2004 yılı 9. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı         
                                                                                            
2003 yılı 11. Ulusal Matematik Olimpiyatı
2003 yılı 11. Ulusal Kimya Olimpiyatı
2003 yılı 11. Ulusal Fizik Olimpiyatı
2003 yılı 11. Ulusal Fizik İkinci Aşama
2003 yılı 11. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı
2003 yılı 11. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı
2003 yılı 8. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

2002 yılı 10. Ulusal Matematik Olimpiyatı                         
2002 yılı 10. Ulusal Kimya Olimpiyatı                               
2002 yılı 10. Ulusal Fizik Olimpiyatı                                   
2002 yılı 10. Ulusal Fizik İkinci Aşama                               
2002 yılı 10. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı                               
2002 yılı 10. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı                           
2002 yılı 7. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

2001 yılı 9. Ulusal Matematik Olimpiyatı
2001 yılı 9. Ulusal Kimya Olimpiyatı
2001 yılı 9. Ulusal Fizik Olimpiyatı
2001 yılı 9. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı
2001 yılı 9. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı
2001 yılı 6. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

2000 yılı 8. Ulusal Matematik Olimpiyatı                          
2000 yılı 8. Ulusal Kimya Olimpiyatı                                  
2000 yılı 8. Ulusal Fizik Olimpiyatı                                    
2000 yılı 8. Ulusal Biyoloji Olimpiyatı                                
2000 yılı 8. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı
2000 yılı 5. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

1999 yılı 7. Ulusal Matematik Olimpiyatı
1999 yılı 7. Ulusal Kimya Olimpiyatı
1999 yılı 7. Ulusal Fizik Olimpiyatı
1999 yılı 4. Ulusal İlköğretim Matematik Olimpiyatı

1998 yılı 6. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı
1998 yılı 6. Ulusal Fizik Olimpiyatı
1998 yılı 4. Ulusal İlköğretim Matematik ve 6. Ulusal Matematik Olimpiyatları

1997 yılı 5. Ulusal Bilgisayar Olimpiyatı
1997 yılı 5. Ulusal Fizik Olimpiyatı
1997 yılı 5. Ulusal Kimya Olimpiyatı

Biyoloji Örnek Soruları

Olimpiyat Kaynak Kitabı

 


kaynak: www. tubitak.gov.tr

 


kaynak: www. mafetya.org