Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

KPSS Matematik

KPSS MATEMATİK SORU ANALİZLERİ

Matematik bölümündeki soruların konulara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

• Sayılarla işlem yapma 7 soru
• Matematiksel ilişkilerden yararlanma 8 soru
• Problem çözme 9 soru
• Temel geometri bilgilerinden yararlanma 3 soru
• Tablo, grafik okuma ve yorumlama 3 soru

Bu dağılım daha da açıldığında ise ortaya çıkan sonuç ÖSYM’nin KPSS Matematik bölümünde yapmış olduğu bazı değişiklikleri gözler önüne sermektedir.

Dağılım;
• Temel Kavramlar (1 soru)
• Asal Çarpanlar, Ebob – Ekok (2 soru)
• Özdeşlikler ve Denklemler (5 soru)
• Eşitsizlikler (1 soru)
• Mutlak Değer (1 soru)
• Üslü Sayılar (1 soru)
• Köklü Sayılar (1 soru)
• Oran ve Orantı (2 soru)
• Problemler (8 soru)
• İşlem (1 soru)
• Olasılık (1 soru)
• Üçgenler (1 soru)
• Dörtgenler (1 soru)
• Doğrunun Analitiği (1 soru)
• Tablo, grafik okuma ve yorumlama (3 soru)

Bu dağılımda Çözümleme, Bölme ve Bölünebilme, Rasyonel Sayılar gibi her yıl adayların karşısına çıkan ve rahatlıkla cevaplanabilecek soruların olmayışı, bu soru tiplerinin yerine özdeşlikler, denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili soru tiplerinin ön plana çıkışı adayları şaşırtmış özellikle Matematik düzeyi itibariyle bazı aday grupları zamanı uygun kullanmakta sıkıntı yaşamış ve özellikle de özdeşlikler ile ilgili soru tiplerinin köklü sayılar ile iç içe verilmesi, eşitsizliklerin çözüm bölgesinin belirlenmesi, ikinci dereceden denklem çözümü ile ilgili sorularda ve işlem sorusunda çok zaman kaybetmişlerdir.

Kpss güçlük düzeyi yüksek bir sınavdır. Zamanı iyi kullanan ve 5 – 6 soru dışındaki sorulara uygun zamanı ayırabilen adaylar gerekli cevapları zorlanmadan verebilmiş, belirleyici ve diğer yıllara oranla farklı tarzda gelen 5 – 6 soruda oyalanan, moral ve konsantrasyonunu bozarak adaylar ise matematik sorularında sıkıntı yaşamıştır.

 

KPSS MATEMATİK VE GEOMETRİ KONULARI


KPSS MATEMATİK

Basit Eşitsizlikler 

Temel Kavramlar

Sayı Sistemleri

Doğal Sayılarda Dört İşlem

Bölünebilme Kuralları

Faktöriyel - Asal Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Modüler Aritmetik

Kümeler

Yaş Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Faiz ve Karışım Problemleri

Yüzde Problemleri

Obeb-Okek

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Hareket Problemleri

Kesir Problemleri

Sayı Problemleri

İşlem

 

KPSS GEOMETRİ

Katı Cisimler

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Noktanın Analitik İncelenmesi

Dairede Uzunluk ve Alanlar

Çemberde Uzunluk

Çemberde Açılar

Yamuk

Dikdörtgen, Kare ve Deltoid

Paralelkenar ve Eşkenar Dörtgen

Genel Dörtgenler

Çokgenler

Üçgende Açı ve Kenar Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Alanlar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Dik Üçgenler

Üçgende Açılar

Açı ve Açısal kavramlar