Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Matematik Proje ve Performansları

2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Okulları Matematik Performans Görevi ile Proje Ödevi Konuları

Öğrencilerimin Hazırlamış Oldukları Performans ve Proje Ödevleri
img_8699
 
 
img_8709

 

img_8703

 

img_8704

 

 

img_8709

 

img_8706

 

 

img_8707

 

6.SINIF PERFORMANS KONULARI

 

1. Asal sayılar panosu hazırlama( 10 x 10’luk )

 

2. Matematik ile ilgili kısaltma ve sembollerin olduğu bir tablo hazırlama

 

3. Atatürk ve Matematik panosu hazırlama

 

4. Prizma maketleri hazırlama ( Dikdörtgenler prizması,Küp,Kare dik prizma..)

 

5. Bölünebilme kurallarını tanıtan broşür hazırlama

 

6. Düzlemsel geometrik şekillerin çevre hesaplamaları

 

7. Üç gömlek ve dört pantolonun kaç farklı şekilde giyinilebilir? olduğunu gösteren bir pano hazırlama

 

8. Kümelerin gösterimi ile ilgili pano hazırlama

 

9. Kümelerde birleşim-kesişim işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama

 

10. Kümelerde fark ve tümleme işlemleri ile ilgili sınıf panosu hazırlama

 

11. Verilen bir konu ile ilgili anket hazırlama, veri toplama ve grafik ile yorumlama sunumu hazırlama

 

12. Günlük yaşantımızda kullandığımız ve eskiden kullanılan ölçü aletleri ve birimleri hakkında bilgi toplama ve karşılaştırma

 

13. Bir torbada 20 farklı renkteki kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi

 

14. Ondalık kesirlerde dört işlemi modelleyerek gösterme.

 

15. Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama

 

16. El iş kâğıtlarını kullanarak Örüntü ve süsleme örnekleri hazırlama

 

17. Matematik bulmacası hazırlama

 

18. Matematik dergisi hazırlama 

 

7.SINIF PERFORMANS KONULARI 

 

1.    Eşlik ve benzerliği tanıtan bir tablo hazırlama

 

2.    Cebirsel ifadeleri modelleyerek gösterme

 

3.    Örüntü-süsleme örnekleri hazırlama

 

4.    Rasyonel sayıları modelleyerek gösterme

 

5.    Rasyonel sayılar ile ilgili sorular hazırlayarak çarkıfelek oluşturma

 

6.    Matematiğe yön verenler hakkında bilgi toplama

 

7.    Oran-orantının özellikleri hakkında problem çözümleri

 

8.    Koordinat sistemi( Rene Descardes) ile ilgili pano hazırlama

 

9.    Matematik dergisi hazırlama

 

10.Beş tane bankanın faiz oranlarını araştırarak uygun problem çözme

 

11. Çember ve açıları gösteren bir sunu hazırlama

 

12. Daire ve daire dilimi alanları hakkında soru hazırlama

 

13. Silindirin açık ve kapalı şeklini gösteren ve özelliklerini tanıtan maket hazırlama

 

14. Bir torbada 1 den 21’e kadar sayıların yazıldığı kartların çekilişi ile ilgili olasılık gösterimi

 

15. Beşgen, Altıgen ve yedigenin iç açıları, dış açıları, köşegen sayısını gösteren pano hazırlama

 

16.Parelel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açıların tanıtımı gösteren bir tablo sunumu hazırlama

 

17.Ailenizin boy ve kilo ölçülerini belirleyerek, uygun grafikte gösterme

 

18. Matematik dergisi hazırlama

 

19.Simetriye günlük yaşamdan örnekler vererek noktaya ve doğruya göre simetriği slayt şeklinde hazırlama.

 

20.Tam sayılarda dört işlem ve kuvvetini içeren sorular hazırlama.

 

21. Matematik bulmacası hazırlama

 

 8.SINIF PERFORMANS KONULARI  

1.    Matematik bulmacası hazırlama

 

2.    Fraktalar ile ilgili slayt gösterimi hazırlama

 

3.    Pisagor bağıntısını modelleme

 

4.    Fibonacci sayılarını araştırma

 

5.    Histogram oluşturma

 

6.    Piramit maketi hazırlayarak, özelliklerini belirtiniz

 

7.    Matematik dergisi hazırlama

 

8.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama

 

9.    4,5,6 basamaklı tam kare sayıların karekökünü alma örnekleri

 

10.Kareköklü sayılarda işlemleri gösteren bir sunu hazırlama

 

11.Bilimsel gösterim örnekleri

 

12.Prizmaların açık ve kapalı şeklini ve özelliklerini gösteren pano hazırlama

 

13.Üslü sayılarda özellikleri gösterme

 

14.Perspektif çizimlerini gösteren bir sunum hazırlama

 

15.Permütasyon ve Kombinasyonun farkını gösteren sorular çözme

 

16.Olasılık çeşitlerine örnekler verme

 

17.Birim küplerle çeşitli şekiller hazırlayarak, farklı yönlerden görünümlerini çizme

 

18.Çarpanlara ayırmada modelleme yapma ve modellenen bir işleme açıklama

 

19.  300,45°,60° lik açıların trigonometrik oranlarını gösteren tablo hazırlama

 

20.Eğim hakkında bilgi ve örnekleme

 

6.SINIF PROJE KONULARI

1.    (ERATOSTHENES’in KALBURU) Asal sayılar panosu hazırlama( 10 x 10’luk )

 

2.    Matematik bulmacası hazırlama

 

3.    Sudoku hazırlama

 

4.    Açı ve çeşitlerini tanıtan poster hazırlama

 

5.    Atatürk ve Matematik panosu hazırlama

 

6.    Eski Sayılar/Eski uygarlıkların kullandıkları sayı ve

 

sistemlerin araştırma ve sunumu

 

7.    Geometrik şekilleri tanıtan bir poster hazırlama

 

8.    Matematik gazetesi hazırlama

 

9.  Okulunuza yeni bir logo hazırlama

 

10. Bir saat modeli çizerek açıları gösterme

 

11. Aile bütçesinin bir aylık raporunu çıkarma

 

12. Anket hazırlama ve grafik çizimi

 

13. Hangi şans oyunlarında kazanma şansı daha yüksektir?

 

sorusuna cevap arama 

 

7.SINIF PROJE KONULARI

1. Üçgenler ve Dörtgenler/Üçgen ve dörtgen çeşitlerinin çubuklar

 

ile(çıta) pano üzerinde hazırlanması.

 

2.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre

 

sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama

 

3.    Ünlü Türk İslam Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama

 

4.    Arılar ve Hayvanlardaki matematiksel beceriler/Peteklerin hangi geometrik şekle benzediklerinin ve bu şeklin sağladığı avantajların araştırılması. Arı dışında geometrik şekiller oluşturan hayvanların araştırılması

 

5.    İstatistik ve grafiklerle ilgili ortalama, analiz, mod, medyan kavramlarını kullanarak, okul çapında bir araştırma yapılması, analizi ve sunumu

 

6.    Hava sıcaklığının gün içindeki değişimini ölçüp, tablo şeklinde rapor olarak sunma

 

7.    Silindiri tanıtan bir maket hazırlama

 

8.    Altın oranı araştırma

 

9.    Pİ sayısını araştırma

 

10.Ailenin mutfak harcamalarını gösteren bir daire grafiği hazırlama

 

11.Olasılık ile ilgili soruların olduğu bir çarkıfelek hazırlama

 

12.Bir giyim mağazasının bir aylık kar ve zarar durumunu gösteren tablo hazırlama

 

 8.SINIF PROJE KONULARI 

1. Pisagor bağıntısını modelleme

 

2. Altın oranı araştırma

 

3.    Pİ sayısını araştırma

 

4.    Düzgün geometrik cisimlerin(Prizmalar,piramitler, küre…) kapalı maketlerini hazırlama

 

5.    Trigonometri Cetveli/Trigonometrik oranların tarihinin araştırılması.Bu oranların bulunuşunun izah edilmesi.

 

6.    Matematikteki önemli olay ve buluşları tarih sırasına göre

 

sıralayan bir matematik tarih şeriti hazırlama

 

7.    Batılı Yunan Matematikçilerini tanıtan bir pano hazırlama

 

8.    (a+b)2 özdeşliğinin açılımının modellenmesi

 

9.    Türkiye İstatistik Enstitüsünün araştırılması

 

10. Üç boyutlu geometrik cisimlerin modellenmesi

 

11. Fibonacci sayılarını araştırma

 

12. Perspektif ile ilgili Powerpoint hazırlama