Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Matematik Sembolleri

Matematiksel Semboller ve İşaretler


 semboller 

 

 

   

matematik

 

MATEMATİKSEL KISALTMALAR

EBOB

en büyük ortak bölen

EKOK

en küçük ortak kat

m

metre

m2

metrekare

m3

metreküp

br2

birimkare

a

ar

daa

dekar

ha

hektar

L

litre

km

kilometre

cm

santimetre

mm

milimetre

mL

mililitre

kg

kilogram

g

gram

mg

miligram

t

ton

h

yükseklik

R

çap

r

yarıçap

V

hacim

A

alan

S

sayma sayıları

N

doğal sayılar

Z

tam sayılar

Z+

pozitif tam sayılar

Z-

negatif tam sayılar

Q

rasyonel sayılar

İ

irrasyonel sayılar

R

reel (gerçek) sayılar