Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

YGS Matematik

2011 YGS KONU VE SORU DAĞILIMI

DERSLER

YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI

Dil ve Anlatım

40

Tarih

17

Coğrafya

14

Felsefe

9

Matematik

28

Geometri

12

Fizik

14

Kimya

13

Biyoloji

13

 

Yüksek Öğretime Geçiş Sistemi' nde (YGS) matematik testinden 28 soru, geometri testinden 12 soru olmak üzere toplam 40 soru sorulacaktır. Soruların niteliği 2009 ÖSS' deki Matematik-1 testindeki sorularla aynı niteliklere sahip olacaktır.Yani eklenen yeni bir konu yok.Bu bölümdeki matematik ve geometri soruları İlköğretim ve Lise 1 müfredatına dayalıdır.

2011 YGS MATEMATİK KONULARI

1-) SAYILAR

Doğal Sayılar, Asal Sayılar, Çözümleme, Taban Aritmetiği

Doğal Sayılar ve Tamsayılar Dört İşlem

Bölünebilme Kuralları

EBOB ve EKOK

Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar

Mutlak Değer

Basit Eşitsizlikler

Faktöriyel

2-) ÜSLÜ SAYILAR VE KÖKLÜ SAYILAR

Üslü Sayılarda İşlemler

Köklü Sayılarda İşlemler

3-) ORAN VE ORANTI

Orantı Problemleri

Doğru Orantı, Ters Orantı

Oran ve Orantı ile İlgili Problemler

4-) 1. DERECEDEN DENKLEMLER

Denklem Kurma

Denklem Çözme

5-) PROBLEMLER

Denklem Kurma Problemleri

Sayı Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde, Alışveriş ve Faiz Problemleri

Karışım Problemleri

İşçi ve Havuz Problemleri

Hareket Problemleri

6-) MANTIK

Önermeler

7-) KÜMELER

Küme, Küme Çeşitleri

Kümelerde İşlemler

Küme Problemleri

8-) BAĞINTI VE FONKSİYON

Kartezyen Çarpım ve Bağıntı

Fonksiyonlar ve Fonksiyonlarda İşlemler

Bileşke Fonksiyon ve Ters Fonksiyon

Fonksiyon Grafikleri

9-) İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK

İşlem

Modüler Aritmetik

 

1966–2005 ÖSYS MATEMATİK SORULARI

 

1966-1973 ÜSS Matematik Soruları

1974-1980 ÜSS Matematik Soruları

1981-1985 ÖSS-ÖYS Matematik Soruları

1986-1990 ÖSS-ÖYS Matematik Soruları

1991-1995 ÖSS-ÖYS Matematik Soruları

1996-2000 ÖSS-ÖYS Matematik Soruları

2001-2002 ÖSS Matematik Soruları

1999 Sonrası ÖSS Sınav Soruları

 

KONULARINA GÖRE SORULAR

MATEMATİK

Doğal ve Tam Sayılar

Temel Kavramlar

Sayıların Çözümlenmesi ve Taban Aritmetiği

Bölünebilme ve OBEB-OKEK

Rasyonel ve Reel Sayılar

Rasyonel Sayılar

Üslü İfadeler

Köklü İfadeler

Basit Eşitsizlik

Oran ve Orantı

Çarpanlara Ayırma

Denklemler

Denklem Çözme

Sayı Problemleri

Kesir Problemleri

Yaş Problemleri

Yüzde Problemleri

Faiz ve Karışım Problemleri

Hız Problemleri

İşçi-Havuz Problemleri

Kümeler ve Fonksiyonlar

Kümeler

Kartezyen Çarpım ve Bağıntı

Fonksiyonlar

İşlem

Matematiksel Yapılar

Modüler Aritmetik

Permütasyon ve Kombinasyon

Olasılık

Fonksiyon Çeşitleri ve Karmaşık Sayılar

Doğrusal Fonksiyonlar

İkinci Derece Denklemler ve Fonksiyonlar

Polinomlar

Rasyonel Eşitsizlikler

Mutlak Değer ve Fonksiyonları

Tam ve İşaret Fonksiyonları

Logaritma

Trigonometri

Karmaşık Sayılar

Fonksiyonların Analizi

Diziler

Toplam ve Çarpım Sembolü

Seriler

Limit

Türev

Türevin Uygulaması

İntegral

İntegralin Uygulaması

GEOMETRİ

Geometriye Giriş ve Üçgenler

Geometriye Giriş

Üçgenler ve Üçgende Açılar

Üçgende Açı-Kenar İlişkileri

Üçgende Benzerlik

Üçgen Çeşitleri

Üçgende Yardımcı Doğrular

Üçgende Alan

Dörtgenler ve Çokgenler

Çeşitkenar Dörtgen

Kare

Dikdörtgen

Paralelkenar

Eşkenar Üçgen ve Deltoid

Yamuk

Çokgenler

Çemberler

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Çemberde Alan

Uzay Geometri

Üç Boyutlu cisimler

Düzlem ve İzdüşüm

Lineer Cebir

Vektörler

Matrisler

Determinantlar

Lineer Dönüşüm

Analitik Geometri

Doğrunun Analitiği

Doğrunun Uygulaması

Çemberin Analitiği

Elipsin Analitiği

Hiperbolün Analitiği

Parabolün Analitiği