Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

SBS Soru Tahminleri

SBS SINAVINDA ÇIKABİLECEK TAHMİNİ MATEMATİK SORULARI

 
 
 
 
 
 
2011 7.Sınıf SBS Soru Tahminleri

1)    Tam sayılarla ilgili işlem önceliği olan parantezli 4 işlem sorusu
2)    Doğru orantı problemi, çapraz çarpımla çözülebilen
3)    Dönme hareketi sonucu meydana gelen şekil veya süsleme kodu sorusu
4)    KDV ya da faiz problemi
5)    Düzgün çokgenleri açıları ve alanları
6)    Silindirin hacim ya da alanı sorusu
7)    Olasılık ve alan ilişkisi sorusu
8)    Faktöriyel sorusu
9)    Çemberde açı sorusu, merkez açı, çevre açı, minör yay, majör yay
     10) Daire dilimin alanı
     11) Cebirsel ifade ile ilgili çevre veya alan sorusu
     12) Grafik yorumlama sorusu
     13) Sayı örüntüleri ve kuralları
     14) Rasyonel sayılarda çok adımlı işlemler
     15) Üç doğrunun oluşturduğu açılar
     16) Koordinat düzleminde verilen şeklin koordinatları

2011 8.Sınıf SBS Soru Tahminleri
1)    Rasyonel ya da irrasyonel sayıdır sorusu
2)    Köklü sayılarda işlem sorusu, kök dışına çıkarma
3)    Problem içinde üslü sayılarda işlem sorusu
4)    Üçgende en uzun kenar hangisidir sorusu
5)    Standart sapma sorusu
6)    Geometrik cisimlerin simetrileri
7)    Trigonometri sorusu
8)    Dönme hareketi sorusu
9)    Koninin yüzey alanı veya hacmi
     10) Özdeşlikler ve çarpanlara ayırma sorusu
     11) Şekilli olasılık sorusu
     12) Kombinasyon sorusu
     13) Eğim sorusu
     14) Eşitsizliklerin grafikleri
     15) Üçgende benzerlik sorusu
     16) İki bilinmeyenli denklemler
     17) Fraktallar
 

8.Sınıf SBS Matematik Tahmini Soru Tipleri

 1. Üçgen üzerinde 30-45-60-90 açıları kullanılarak köklü sayılarıda içeren x ve y değerlerini bulun tarzında trigonometri sorusu
 2. Eşitsizliğin sayı doğrusunda karşılığı yada eşitsizliğin koordinat düzlemindeki grafiği sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 3. Denklemin eğimi veya koordinat düzlemindeki grafiğe bağlı eğim sorusu
 4. Çok küplülerle oluşturulan yapıların kodları ile ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 5. Cisimlerin arakesitleri ile ilgili bir soru
 6. Çok yüzlü cisimlerin iç bükey dış bükey özelliği ile ilgili bir soru
 7. Koninin hacmi ama silindirin hacmiyle bağlantılı bir soru
 8. Prizmaların alanları ile ilgili bir soru (üçgen prizma gelme ihtimali yüksek)
 9. Problem içerisinde bir bilinmeyenli rasyonel denklem tarzında bir soru
 10. Kombinasyonla ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 11. Modellenen cebirsel ifadenin çarpanlara ayrılması ile ilgili bir soru
 12. Geometrik yada aritmetik diziyle ilgili sayı örüntüsü sorusu
 13. Ağaç yada başka bir resim verilerek üzerinde pisagor bağıntısı uygulama sorusu
 14. Tablo halinde standart sapmasını bulun sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 15. Olasılık çeşitleri ile ilgili bir soru
 16. Bilimsel gösterimle ilgili üslü sayılar sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 17. Koordinat düzleminde verilen bir şeklin saat yönü veya tersi yönde döndürülmesi sorusu
 18. Rasyonel halde olan bir cebirsel ifadenin,özdeşlikler yada ortak parantez kullanılarak sadeleştirilmesi sorusu
 19. Üçgende benzerlikle ilgili bir soru
 20. Köklü sayılarda çarpma ve bölmeyi kapsayacak bir soru

 

7.Sınıf SBS Matematik Tahmini Soru Tipleri

 1. Dik dairesel silindirin yüzey alanı,silindir tabanlara dik eşit iki parçaya ayrılıp parçalardan birinin yüzey alanı sorusu
 2. İç içe geçmiş dairelerde taralı alan veya kare yada üçgene yapışmış daire diliminin alanı sorusu,çemberde yay uzunluğu ile ilgili soruda gelebilir.
 3. Dörtgensel bölgelerin alanlarından,dikdörtgen yada karenin içindeki yamuğun alanı ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 4. Yapıların yüzleri,çok küplülerin görünümleri sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 5. Alışverişteki yüzde hesaplarından KDV yada faiz hesapları sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 6. Üslü niceliklerde işlemlerle ile ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 7. Süslemenin koduyla ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 8. Verilen şeklin en küçük dönme simetri açısı nedir veya şekil döndürüldüğünde hangisi şekil oluşur yada oluşmaz sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 9. Faktöriyel ve permütasyonla ilgili bir soru
 10. Doğrusal denklemlerin grafiği ile ilgili kartezyen koordinat düzleminde verilen denklemin grafiği hangisidir tarzında bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 11. Doğrusal ilişkiyi ifade eden bir problemde ilişkiyi veren denklem hangisidir tarzında bir soru
 12. Veri analiziyle ilgili hangisi merkezi eğilim veya merkezi yayılma ölçüsüdür yada çeyrekler açıklığını bulun tarzında bir soru
 13. Çizgi grafiği ile ilgili grafik okuma sorusu
 14. Çokgenlerde köşegen sayısını bulma yada iç bükey dış bükey çokgenler hangisi tarzında bir soru
 15. Bir sayı a ile doğru,b ile ters orantılı tarzında bir orantı sorusu
 16. Cebirsel ifadelerde işlemlerle ilgili bir modelleme sorusu
 17. Rasyonel sayılarda 4 işlemi kapsayan bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 18. Açılarla ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 19. Tam sayılarda işlemleri kapsayan sayı doğrusu yada pullarla ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 20. Bayrağımızın temel ölçüsü nedir sorusu

6.Sınıf SBS Matematik Tahmini Soru Tipleri

 1. Prizma şeklindeki bir soruda hacmini isteyip bunu sıvı ölçüsüne çevirme sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 2. Çok küplülerin görünümlerindeki küp sayılarını ifade eden bir soru
 3. Çok küplü şekil yada prizma üzerinde yüzey alanı bulma sorusu
 4. Ondalık kesirlerde çarpma işlemiyle ilgili modelleme sorusu
 5. Ondalık kesirlerin sayı doğrusunda sıralanması sorusu
 6. Olası durumları çözümleme veya olasılıkların ilacı kavramlar ile ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 7. Kesir problemleri ile ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 8. Problem içinde uzunluk ölçülerini birbirine çevirme sorusu
 9. Üslü sayılarla ilgili hangisi birbirine eşittir yada çarpımları verilen üslü ifade hangisidir tarzında bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 10. Asal çarpanlara ayırma yada ebob sorusu
 11. Süslemeyi oluşturan model hangisidir tarzında bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 12. Verilen bir şeklin eş yada benzeri hangisidir sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 13. Açılarla ilgili eş açıları bulun sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 14. Mutlak değerinde içine katıldığı tam sayılarda karşılaştırma sorusu
 15. Aritmetik ortalama yada aralık(açıklık) ile ilgili, birisi ilave olursa yada çıkarsa ortalama nasıl değişir sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 16. Çizgi grafiği ile ilgili grafik okuma sorusu
 17. Kümelerle ilgili alt küme sayısı yada alt kümelerinde biridir veya değildir sorusu (gelme ihtimali yüksek)
 18. Düzlemdeki doğrular yada doğru,doğru parçası,ışının sembolle gösterimi ile ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 19. Toplama veya çarpma işleminin özelliklerini kapsayan yada işlem önceliği ile ilgili bir soru (gelme ihtimali yüksek)
 20. Kesirlerin sayı doğrusunda gösterilmesi ile ilgili bir soru
 21. Denklemlerle ilgili bir soru,şekilli terazi sorusu da olabilir
 22. Orantıyla ilgili problem tarzında bir soru